Monitoring

monitoringIs de back-up goed verlopen, waarom is de server zo traag, is er ergens een netwerkverbinding weggevallen, wordt de mail wel afgeleverd, waarom werkt de database applicatie niet?

Voor veel bedrijven geldt dat de ICT voorzieningen zo belangrijk zijn dat uitval of een slecht functioneren ervan veel ongemak, irritatie en verlies aan werktijd en productiviteit oplevert. Het kan daarom belangrijk zijn continue inzicht te hebben in de status van het computernetwerk en op de hoogte te zijn van eventuele storingen; het liefst nog voordat de gebruiker iets van de storing merkt.

Gewoon in de gaten houden is niet voldoende: de huidige ICT voorzieningen zijn te omvangrijk en te complex. Goed doordachte en systematische netwerk monitoring is daarom in onze visie een wezenlijk onderdeel van goed, proactief netwerkbeheer.

Netwerkmonitoring is een dienst waarbij alle apparatuur, die op de een of andere manier aan een netwerk gekoppeld is, continue in de gaten kan houden. Wanneer gesignaleerd wordt dat vooraf bepaalde grenswaarden overschreden worden kan vervolgens actie ondernomen worden.

Bij apparatuur wordt meestal gedacht aan servers, switches, routers en printers. Ook netwerk diensten kunnen in de gaten gehouden worden zoals bijvoorbeeld database-, mail-, IMAP-, POP3- en proxyservers. Maar ook gebouwenbeheer zaken als temperatuur, luchtvochtigheid en domotica installaties kunnen bewaakt worden door een monitoring systeem. Met maatwerk kunnen applicaties inhoudelijk in de gaten worden gehouden.

Storingen worden zo vroegtijdig gesignaleerd, er worden geen storingen vergeten, er ontstaat inzicht in de performance van de onderdelen en wordt informatie verzameld die gebruikt kan worden voor beslissingen omtrent onderhoud en vervangingen.

Met behulp van netwerkmonitoring kan de actuele conditie van de totale ICT installatie in de gaten gehouden worden. Wanneer er een storing gesignaleerd wordt kan dat op verschillende manieren onder de aandacht gebracht worden. Een e-mail bericht naar de systeembeheerder is gangbaar. Maar per sms of fax kan ook. Of eerst email en, als er niet gereageerd wordt, een sms bericht. En als de eigen beheerder niet reageert kan een bericht gestuurd worden naar een derde partij.

De signalering en het opvolgen van de signalen kan naar de wensen van iedere organisatie opgezet worden: 7*24 uur of 5*8 uur, sms berichten alleen overdag, email berichten naar meerderen personen, na 5 uur geen reactie een ander bedrijf informeren. Het kan allemaal. Geen organisatie is immers hetzelfde.

Alle gegevens over de werking en prestaties van het netwerk worden opgeslagen in een database. Ook de gegevens met betrekking op de signalering en de opvolging van de signalen worden vastgelegd. Uit al deze gegevens – en dat kunnen er heel veel zijn – kunnen rapportages gegenereerd worden.

Rapportages zijn niet het primaire doel van een monitoring systeem. Een enkel rapport zal interessant zijn voor de ICT beheerders. Vaker is het management van ICT voorzieningen geïnteresseerd in rapportages als ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen of het opstellen van ICT plannen. Als er met SLA’s gewerkt wordt zullen gegevens van de monitoring onmisbaar zijn om te beoordelen of het afgesproken service level ook daadwerkelijk gehaald is.